Candidatos

Te ayudamos a encontrar un empleo y a incrementar tu competitividad laboral.

PERFIL TIC: Programador/a JAVA Full stack **en Barcelona**

Resumen de la oferta

Empresa: Inserta Empleo

Número de puestos: 1

Lugar de trabajo: Barcelona (Barcelona)

Tipo contrato: Indefinido ordinario

Salario bruto: Entre 21.000 € y 24.000 €

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas

Turno/Jornada: Mañana y tarde

PERFIL TIC: Programador/a JAVA Full stack **en Barcelona**

Funciones y tareas

 • UPCnet, és l'empresa de consultoria i serveis tecnològics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Són experts en ajudar les empreses a potenciar l'agilitat de negoci mitjançant l'ús de les TIC i en acompanyar-les en el seu camí cap a la transformació digital. Cerquem una persona que formarà part d'un equip de desenvolupament on aprendrà, compartirà coneixement i col·laborarà per poder aconseguir els objectius. A un entorn de treball àgil, flexible i dinàmic. També, s'afavoreix la iniciativa, la creativitat i l'aprenentatge continu de les persones. Si els teus valors són: el treball en equip, iniciativa, passió i curiositat. Aprofta aquesta oportunitat laboral. Funcions: - Desenvolupar components i noves funcionalitats d’aplicacions corresponents als casos d’ús, assolint els paràmetres de qualitat establerts durant el cicle de vida del software. - Realitzar manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de les aplicacions. - Col·laborar proactivament amb la resta de membres de l’equip tècnic en la definició de l’arquitectura. - Participar activament en l'evolució tecnològica de l'equip mantenint-se al dia en la tecnologia utilitzada. - Donar suport en el disseny de les solucions que donin millor resposta a les necessitats de cada projecte a partir dels recursos i capacitats disponibles. - Desenvolupar integracions entre sistemes d’informació. - Donar suport tècnic i funcional als usuaris

Nivel cultural

Nivel formativo mínimo: Educación secundaria

Nivel formativo máximo: Educación superior universitaria

Conocimientos Informática

 • - Programación, Lenguajes de programación, Html-5(Medio)
 • - Programación, Calidad del software, Testing unitario de software(Básico)
 • - Programación, Lenguajes de programación, Javascript(Medio)
 • - Programación, Análisis y programación, Documentación de software(Alto)
 • - Aplicación, Tecnologia y gestores de bases de datos, Oracle(Medio)
 • - Programación, Lenguajes de programación, Java(Alto)
 • - Programación, Lenguajes de programación, Sql(Alto)
 • - Aplicación, Tecnologia y gestores de bases de datos, Mysql(Medio)

Idiomas

 • Catalán: Comprensión auditiva - Alto, Comprensión lectora - Alto, Expresión escrita - Alto, Expresión oral - Alto

Experiencia laboral

Tiempo experiencia: Más de 1 año

Se valorará también experiencia en los siguientes campos:
 • Analistas programadores
 • Programadores informatico, nivel medio
 • Programadores informaticos

Otros aspectos a considerar

Experiència: - Ideal 2 anys d'experiència en una posició similar - Desenvolupament en entorns Java - Llenguatges de programació Frontend com VueJS, Angular, React - Frameworks: Spring Boot, Hibernate, thymeleaf - Testing (JUnit) i Continuous Integration (Gitlab) - Bases de dades: SQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB Coneixements: - Arquitectura de software i frameworks de back-end i front-end - Programació reactiva - API Restful Competències: Iniciativa per aprendre Capacitat de treball en equip Capacitat de resolució de problemes Orientació al client

Para preinscribirse en esta oferta y que podamos valorar su solicitud debe acceder al portal como usuario candidato.

Puede registrarse en el portal desde este enlace.

O, si ya está registrado en Portalento, por favor identifíquese.